Din leverantör av Internetbutik


Din leverantör av Internetbutik

Internetbutik

Prismodell Internetbutik

Exempel på Internetbutik
 

 
Kontakta Konsolvia om att starta Internetbutik
Konsolvia startades 1998 utifrån vissa värderingar och ambitioner. Under åren som gått har de genomsyrat företaget och all vår verksamhet, något som vi är övertygade om har gjort Konsolvia till vad det är idag. Med tiden har våra erfarenheter renodlat våra ambitioner, vilka kan sammanfattas i tre distinkta kärnvärden.


  Stabilitet ger säkerhet. Stabilitet i företaget uppnår vi genom att säkerställa kompetens för samtliga våra uppdrag, och genom att fullfölja varje projekt från början till slut. Både vi själva och våra kunder kan känna trygghet i att Konsolvia kommer att finnas kvar som en pålitlig partner.

Personlig kontakt med våra kunder skapar ett långsiktigt förtroende. Det är nödvändigt både för oss och de företag som anlitar oss. Genom en nära kommunikation blir det lättare att vara lyhörd till kundens önskemål, samt att främja ett framtida samarbete.

Utveckling, framåtanda och expansion är något vi strävar mot. I den strävan är det dock essentiellt att inte gå fartblind mot orealistiska mål och visioner. Konsolvia är byggt att växa och vägen till att uppnå det målet är att växa i sin egen styrka - inte på bekostnad av vår stabilitet eller våra personliga kundkontakter.
©2001-2008 Konsolvia AB  Hem  Kontakta oss  Internetbutik  Prismodell Internetbutik